17. mail peetakse Tartu Ülikooli peahoone aulas arengukonverents, kus otsitakse ühist arusaama neist lahendamist vajavatest ülesannetest ja täitmist ootavatest eesmärkidest, millele ülikoolid ja kogu Eesti ühiskond peaksid tulevikusihte silmas pidades keskenduma.

Tipptasemel teadusele ja teaduspõhisele kõrgharidusele keskendumine ning seda soodustav riiklik haridus- ja teaduspoliitika on tõstnud Tartu Ülikooli uue Euroopa parima ülikooli kohale. Kuidas jõuda aga Euroopa saja parima ülikooli hulka ja ühendada sellega Eesti rahvusülikooli roll? Rahvusülikooli juubeliaastal on just sobiv aeg esitada neid küsimusi ja seada tulevikusihte.

„Arengukonverentsil arutlemegi selle üle, milliseid samme tuleks ülikoolil astuda, et liikuda järjekindlalt maailma haridusparemikku jõudmise kursil, ning kuidas täita samal ajal ühiskonna ootusi ning arendada eesti keelt, haridust, kultuuri ja pärandit. Loodan, et konverentsi mõttevahetustest saab tugev alus nii ülikooli kui ka Eesti ühiskonna arengu suunamisele ja need arutelud innustavad meid seadma uusi sihte, mille poole ühiselt püüelda,“ rääkis Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Konverentsil peavad ettekande Uppsala Ülikooli rektor Eva Åkesson, Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil, Cybernetica AS-i privaatsustehnoloogiate osakonna juhataja Dan Bogdanov, Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner, Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo vanemteadur Tartu Ülikoolis Meelis Friedenthal ja Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Ilmar Raag.

Arengukonverentsi teemad on jagatud kolme plokki. Maailma tippülikoolide sekka jõudmise kõrval on tähelepanu all ülikooli roll majanduse arengus ja ülikooli kui maailma ainukese eestikeelse universitas’e väärtus.

 

PÄEVAKAVA

10.00–10.15 Tervitused

10.15–11.15 Tartu Ülikool maailma saja parima ülikooli hulka

  • Professor Eva Åkesson. „European universities in the rapidly changing world – benefits of cooperation and mobility“ („Euroopa ülikoolid kiiresti muutuvas maailmas – koostöö ja õpirände kasulikkus“)
  • Kristjan Vassil. „Mida me teeme maailma saja parima ülikooli hulka jõudmiseks?“

11.15–12.15 Tartu Ülikool kui (tuleviku)majanduse kiirendi

  • Dan Bogdanov. „Kuidas muuta maailma? Ühe tudengi kaupa!“
  • Heli Lukner. „Teaduse ja ettevõtluse peidetud ühisosa“

12.45–13.45 Tartu Ülikool – ainuke eestikeelne kõikehõlmav tippülikool maailmas

  • Meelis Friendenthal. „Ülikool ja iseseisvus“
  • Ilmar Raag. „Ülikool, mis vabastas mõtte“

13.45–14.00 Kokkuvõte ja lõppsõna

 

Arengukonverentsile oodatakse kõiki haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna praegusi ja tulevasi otsustajaid, Tartu Ülikooli partnereid, töötajaid ja üliõpilasi ning kõiki teisi Tartu Ülikooli heast käekäigust huvitatuid.

Arengukonverentsist tehakse veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

Peale Tartu Ülikooli arengukonverentsi toimuvad 17. mail Tartus ka Juhan Peegli konverents ja Delta majanduskonverents.

Lisateave: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, 506 9882, erik.puura@ut.ee

Ⓒ Tartu Ülikool

Jälgi meid: