Ideaalide Eesti. 100 aastat otsinguid

Tartu Ülikooli muuseumi aastanäitusel vaadeldakse 1920. aastatest saati toimunud sündmusi, mis on mõjutanud Eesti riiki ja ülikooli. Näitusel tõstetakse rahvusülikooli kaudu esile meie rahvusliku mõtte arengulugu ja selle ideaalid Eesti vastuoluliste ning murranguliste sündmuste kontekstis, vaadeldes muu hulgas ka ebaõnnestumisi ja pettumusi.

Rahvusülikooli asutamisega kaasnenud mõju Eesti riigi ja ühiskonna käekäigule on olnud ja on ka tänapäeval palju suurem ja sügavam, kui esmapilgul näib. Eesti riigi ja ühiskonna areng on viimase sajandi jooksul olnud alati võrdelises seoses meie rahvusülikooli käekäiguga. Keeruline ja vastuolusid täis sajand suunas ja sundis oma katkestuste ja uute algustega eesti ülikooli ühtejärge uute ideaalide otsingule. Paljud neist polnud määratud kunagi täituma, kuid ometi on neil ideaalidel tajutav mõju ka tänapäeval.

Iga kümnendi peateema – olgu see näiteks naisküsimus, vaba mõte, sallivus, ühiskondlik ootus ülikoolile või massiülikool – on näitusel avatud eri tasanditel konkreetsete nähtuste, sündmuste või isikute kaudu. Sündmusi vaadeldakse mitmekesises eri tasandite ja seoste kontekstis, sealhulgas vastandumise ja vastuolude kaudu. Ülikooli ja Eesti seisukohast olulistele ning ehk ka ebamugavatele küsimustele otsitakse vastuseid intrigeerivate teemapüstituste kaudu, mille eesmärk on algatada diskussiooni ja kutsuda kaasa mõtlema.

Aastanäitusega kaasnevad haridusprogrammid: kultuurilugu käsitlev „Eesti ideaalid – arengutest elu- ja ülikoolis“ ning võimalusi ja valikuid lahkav rollimäng „Kui ma oleksin olnud …“, mida on võimalik tellida alates septembrist.

Alates sügisest on võimalik osaleda ekskursioonil „Ma teile jutustan … Tuntud tudeng(ielu). Kohtingud muuseumis“ ja stand-up-giidituuril „Kui kõik oleks olnud teisiti?“.

Näituse kuraatorid on Mairo Rääsk ja Mari-Liis Hämelainen.

Kujundaja on Evelin Urm ja projektijuht Mairo Rääsk.

 

Tartu Ülikooli muuseum

  • E-L 10.00-18.00
  • Külastamine muuseumipiletiga
  • Lossi 25, Tartu
  • muuseum.ut.ee
  • Näitus on avatud 6. septembrini 2020.