“Kuue samba taga”

2. detsembrini 2019 saab  KUKU raadios esmaspäeviti kell 10 kuulata rahvusülikooli juubelile pühendatud saadet “Kuue samba taga”, kus räägitakse ülikooli teadlaste igapäevatööst ning sellest, miks igaühel meist ülikooli vaja on. Saadet juhib Madis Ligi.

3. juuni 2019

KUULA SAADET

Avasaates tuleb juttu rahvusülikooli sünnist, selle uurimisest ja näitamisest ning juubeliprogrammist. Selgitusi jagavad Tartu Ülikooli muuseumi aastanäituse “Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid” kuraator Mairo Rääsk ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

10. juuni 2019

KUULA SAADET Saates tuleb juttu õppimisest ja õpetamisest ning õpetajate õpetamisest, lisaks valdkonna uurimisest meil ja mujal. Mikrofoni ees on Tartu Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja professor Margus Pedaste.


17. juuni 2019

KUULA SAADET Milline on laste ja noorte kehaline aktiivsus, mida näitavad normid, uuringud ning algatus Liikuma kutsuv kool ja kuidas arendada kehalist kirjaoskust istuval ajastul? Saates kõnelevad Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull ja dotsent Jarek Mäestu.


24. juuni 2019

KUULA SAADET Millised on inimese ja looduse suhted, märgid ning tähendused ja mis pakub teadlasele huvi kliimamuutuste ning Sindi karu puhul? Stuudios on ökosemiootik Timo Maran.


1. juuli 2019

KUULA SAADET Millised on uute energiate salvestamise tehnoloogiad, uurimissuunad ning saavutused ja vesiniku osa selles valdkonnas? Selgitusi jagab professor Enn Lust.


8. juuli 2019

KUULA SAADET Kuidas hindavad Venemaa poliitilisi eneseotsinguid,olukorda, käitumist ja tulevikku rahvusvaheliste suhete professor Eiki Berg ning rahvusvahelise õiguse  professor Lauri Mälksoo?


15. juuli 2019

KUULA SAADET Eestlaste suu tervishoid ja teadusuuringud, suukool, lastevanemate osa harjumuste kujundamisel ning hammaste puudumisega seotud probleemid. Mikrofoni ees on hambaarstiteaduse instituudi juhataja dotsent Ülle Voog-Oras ja prof. Mare Saag.


22. juuli 2019

KUULA SAADET Mis on digihumanitaaria, selle olukord ja võimalused? Eesti keele dotsent Liina Lindström.


29. juuli 2019

KUULA SAADET Milliseid probleeme aitavad teadlased lahendada robotite arendamisel ja millised on sellealased suunad? Selgitusi jagab tehnoloogiainstituudi dotsent Karl Kruusamäe.


5. august 2019

KUULA SAADET Milline on inimeste tervisekäitumine,mis ja kes seda mõjutab ning kuidas otsuseid suunata ja millele võiks mõelda? Mikrofoni ees on psühholoogia instituudi juhataja Kariina Laas ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk.


12. august 2019

KUULA SAADET Millised muutused kutsub kanepi kasutamine esile ajus,mida näitavad kliinilised uuringud ja võrdlus teiste mõnuainetega? Selgitusi jagavad professorid Eero Vasar ning Mihkel Zilmer.

 

19. august 2019

KUULA SAADET Naised ning vallasemad folklooris ja võrdlus teiste Euroopa riikidega. Selgitusi jagab eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur Merili Metsvahi.

 

26. august 2019

KUULA SAADET Eestist kui kosmoseriigist, helkivate ööpilvede ja muu uurimisest, kaugseirest, tudengisatelliidist, komeedipüüdurist ning koostööst Euroopa Kosmoseagentuuriga räägib Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart.

 

2. september 2019

KUULA SAADET Mida näitavad rahvusvahelised 8-12aastaste koolilaste uuringud ning võrdlused meie omadega. Milliste tunnetega lähevad õpilased kooli, mida ja keda panevad poisid ja tüdrukud tähele tundides ning kuidas löövad kaasa huvitegevuses? Saates on TÜ sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar.

 

9. september 2019

KUULA SAADET Milline on proviisorite õpe ja nende roll ühiskonnas, ravimite uuringud ning arendused? Selgitusi jagavad sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer ja farmatseutilise tehnoloogia dotsent Urve Paaver.

 

16. september 2019

KUULA SAADET Kuidas nägid lääneriigid Eestit pärast iseseisvuse kaotamist ja Nõukogude Liidu lagunemisel ning mida pakuvad ses osas saladuse templi alt vabanenud arhiivimaterjalid? Stuudios on TÜ uusime aja dotsent Kaarel Piirimäe.

 

23. september 2019

KUULA SAADET

Kui palju meil on geenidoonoreid ja võiks veel olla, mida teeb geenivaramu, kes ja kuidas neid proove kasutab ning hoiab, millist teavet on kogunud teadlased ja tagasisidet saanud doonorid ning millised on võimalikud arengud? Selgitusi jagab vanemteadur Tõnu Esko.

30. september 2019

KUULA SAADET

Mida arvavad soolisest palgalõhest ja selle uurimisest majandusteadlane  Jaan Masso ning tema sotsiaalvaldkonna kolleeg Mare Ainsaar?

7. oktoober 2019

KUULA SAADET

Mida näitavad suitsetamise ja alkoholi tarbimise trendid ning uuringud meil ja  mujal maailmas? Selgitusi jagab terviseedenduse dotsent Kersti Pärna.

14. oktoober 2019

KUULA SAADET

Millised on folkloristide esimesed tõdemused muulaste kuulumise ja mittekuulumise uurimisel Eestis? Nelja-aastasest projektist annavad ülevaate võrdleva rahvaluule vanemteadur Elo-Hanna Seljamaa ning Valgevenest siia kolinud Anastasiya Astapova.

21. oktoober 2019

KUULA SAADET

Milline on meie IT areng, kuidas õpetada masinat tõlkima, mida suudab neurotõlke programm ning mille kallal töö käib? Selgitusi jagab keeletehnoloogia õppetooli juhataja professor Mark Fišel.

28. oktoober 2019

KUULA SAADET

Milline on võimu side rahvaga meil ja mujal, millised on e-teenuste mõjud ning arengud? Selgitusi jagab Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak.

4. november 2019

KUULA SAADET

Mida näitavad eakate uuringud, kuidas edukalt vanaks saada, milline on meditsiini ja milline inimese enda panus? Kõigest räägib täpsemalt geriaatria dotsent Kai Saks.

11. november 2019

KUULA SAADET

Milline on meie keskkonna seis ja selle tulevik, mida ning kuidas hoida ja uurida ning kellega koos leida olulistele küsimustele vastused? Selgitusi jagab loodusressursside õppetooli juhataja  Asko Lõhmus.

18. november 2019

KUULA SAADET

Millised on eetikakeskuse uurimisteemad ja projektid selle kohta jagab selgitusi keskuse juhataja professor Margit Sutrop.

 

25. november 2019

KUULA SAADET

Millistest juubeliüritustest võivad inimesed veel osa saada ning mida näitasid ülikooli delegatsiooni kohtumised Kanadas.
Teavet ja muljeid jagavad “Rahvusülikool 100” projektijuht Kadri Asmer, professor Margit Sutrop ning TÜ muuseumi kuraator Lea Leppik.

2. detsember 2019

Milline on sajaseks saanud rahvusülikooli tulevikuvaade, keda ja mida ning kus õpetada ning millist teadust teha? Selgitusi jagab TÜ rektor professor Toomas Asser.