Kui põimunud on sinu juured ülikooliga?

Tartu Ülikooli ajalugu ulatub tagasi aastasse 1632, kui ülikooli astusid
esimesed tudengid. Läbi aegade on siin kõrgetasemelisi teadmisi omandanud
sajad tuhanded eestlased – perekonnast perekonda, põlvkonnast põlvkonda.
Rahvusülikooli sajanda sünnipäeva tähistamiseks jäädvustame vilistlasperede
ja ülikooli ühise teekonna. Selleks palume sul ära märkida oma pereliikmed,
kes on kõrghariduse omandanud Tartu Ülikoolis.

Ülikool on läbinud muutusterohkeid aegu: see suleti ja avati taas, otsiti
püsivamat paika, vahetusid peremehed ja õppekeeled. Aastal 1919 sai Tartu
ülikool ametlikult eestlaste ülikooliks, mille eesmärk oli anda eestikeelset
kõrgharidust ja olla eestlastena osa rahvusvahelisest teadusmaailmast.

Ülikool on teaduse ja teadmiste kodu, mis leiab alati tee oma rahva juurde.
Vilistlased on ülikoolile hindamatu väärtusega. Nad on meie au ja uhkus, kes on
loonud Tartu Ülikoolist maailmatasemel kõrgharidust pakkuva rahvusülikooli.
Meie vilistlaspere on kasvanud aastasadu, läbi perekondade ja põlvkondade.
seejuures oleme säilitanud alma mater’ile omase ühtsus- ja kokkuhoidmistunde.

Ühise teekonna jäädvustamiseks palume sul ära märkida oma pereliikmed, kes on
Tartu Ülikooli vilistlased. Selle tulemusel mõistame ja avastame üheskoos, kui
põimunud on Eesti perekondade lood ülikooliga ning vastupidi.

Jäädvustame Tartu Ülikooli vilistlaste ühe perekonna loo

 • Sisestatud lugudest valisime välja ühe, mille põhjal filmiti üles perekonna ja ülikooli ühine lugu, võtted toimusid TÜ vilistlaspäeval. Video avalikustatakse juuni lõpus.
 •  
 • Küsimuste korral kirjuta vilistlane@ut.ee. 

Meie vilistlaste lugu on ülikooli lugu

Mitu põlvkonda vilistlasi on perekonnas käinud Vilistlane (lõpetamisaasta)
7
Reet Lindström(Priks) (1976)
4
Maie Uustalu (Kalle) (1980)
2
Kersti R (1991)
7
Epp Laugaste-Poobus (2005)
3
Heleri Tammiste (2005)
3
tiina jokinen (1984)
2
Tiiu Kreegipuu (2011)
4
Heli Noor (1976)
5
Mari Saari (1975)
3
Riina (1967)
4
Jaak Tomberg (1998)
3
Hanna Kriiska (2016)
4
Kulno Türk (1977)
3
Tiina Kukk (1972)
4
Tiiu Elmet ( Urva) (1983)
3
Janika (1995)
3
Ann Seilenthal (1971)
3
Ülle (1986)
4
Eve (1988)
6
Ene Riive (1981)
Sordi:

Lisa oma lugu

  • Minu andmed

  • (täida see väli, kui sa ei soovi, et lehel kuvataks su pärisnime)
  • Ülikooli vilistlased minu perekonnas

   Kirjuta näidatud lahtrisse perekonnaliikme nimi või nimed. Kui mõnele põlvkonna reale vastavaid vilistlasi ei ole, siis kustuta rida miinusmärgi abil. Põlvkondi saad lisada plussmärgi abil või klõpsates nupule "Lisa uus põlvkond". Ühele reale kirjuta ühe põlvkonna nimed. Tulemustes kuvatakse üksnes põlvkonna pikkust, nimesid ei kuvata.
  • Add a new row Remove this row
   Add a new row Remove this row
   Add a new row Remove this row
   Add a new row Remove this row
   + Lisa uus põlvkond
  • Minu lugu (lisa, kui soovid)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.