Ülikool ootab kaastöid

Ehkki Tartu Ülikooli muuseum väärtustab ülikooli pika ajaloo igat mälestuskildu, soovime seekordses kogumisaktsioonis keskenduda just lähiminevikule. Aktsiooni keskmes on viimase 30 aasta jooksul nii ülikooli akadeemilises kui ka mitteakadeemilises elus toimunud protsessid ja sündmused. Jäädvustamist väärivad pidu- ja argipäevad, ülikooli teadustegevus ja administratiivsed ümberkorraldused, auditooriumides ja tudengikorterites toimunud sündmused.

Ootame nii pikemaid meenutusi kui ka lühikesi mälestuskilde viimastel aastakümnetel toimunust, fotosid ülikoolielu eri tahkudest, teaduslukku jälje jätnud teadusriistu, teaduskondade logodega mälestusesemeid jm.

Oodatud on nii arvutiga, masinkirjas kui ka käsitsi kirjutatud lood, samuti videod, laulud, fotod ja esemed.

Kui leiate, et teie valduses on materjali, mis võiks ülikooli ajaloo seisukohast pakkuda huvi ka teistele, siis võtke meiega ühendust!

Valik kogutud materjalist pannakse üles Tartu Ülikooli muuseumi näitustel.

 

Valik võimalikest teemadest

  • Uute struktuuriüksuste tekkimine ja kadumine (usuteaduskond, sotsiaalteaduskond, filosoofiateaduskond, „punaste ainete“ kateedrite saatus, ÜLKNÜ jpm)
  • Kontaktide loomine välismaaga (väliskülalised, esimesed välisreisid)
  • Õppetöö sisu ja vormi muutus
  • Muudatused teaduse finantseerimises
  • Ülikooli inimeste roll Eesti taasiseseisvumise protsessis

Terje Lõbu

Tartu Ülikooli muuseumi kuraator
737 5671