“Rahvusülikooli sajand”

Pühapäeviti kell 18.45 (kordus esmaspäeviti kell 14.45) jõuab ETV kanalil vaatajateni saatesari “Rahvusülikooli sajand”.

Peagi saab eestikeelne Tartu Ülikool sajandi vanuseks. Rahvusülikool ei ole lihtsalt üks kool – Tartu Ülikooli mõju on Eestis kõikjal! Milline on olnud meie rahvusülikooli sajand?

Sari on sulam põnevatest ülikooliga seotud inimestest, maailmatasemel teadustööst, dramaatikaga täidetud ajaloost, kultuuri- ja tudengielust ning paljust muust.

Saatejuht Urmas Vaino, režissöör Erle Veber. 

Urmas Vaino: Ma olen avastanud enda jaoks väga-väga palju, milline on Tartu ülikooli jälg Eesti ühiskonnas ja mõistan neid, kes on Tartu ülikoolis käies andunud fännid. Tartu ülikool on sisuliselt Eesti elu ja Eesti edu back office. Kõike seda, mida me enda ümber näeme, ei oleks tõenäoliselt sellisel kujul olemas, kui ei oleks tehtud otsust avada rahvusülikool eestikeelse ülikoolina.

 

15.09.2019 – “Sünnilugu”

VAATA SAADET ETV-s

Uue saatesarja esimene osa räägib rahvusülikooli sünniloo.

 

22.09.2019 – “Ülikooli jälg kivis”

VAATA SAADET ETV-s

Rahvusülikool on kujundanud väga suure osa Tartu linna tänasest näost. Ilma Tartu Ülikoolita oleks Tartu hoopis pisem linn nii vaimult kui ka kehalt. Ilma ülikooli hooneteta ei tunneks me Tartu linna ära! Saatesarja teine saade jutustab ülikooli hoonete loo – peahoonest kuni Maarjamõisa vallutamise ja alles valmiva Delta õppehooneni.

29.09.2019 – “Teaduste risttee”

VAATA SAADET ETV-s

Tartu Ülikool on murdnud end vaieldamatult maailma tippülikoolide sekka. Tippu aitab jõuda üksikute teadusvaldkondade kõrge tase ja üha enam mitme eri teadusharu tihe koostöö. Kolmandas saates heidavad arheoloogid, geneetikud ja keeleteadlased ühiste uurimustega uut valgust eestlaste ning soomeugrilaste kujunemisloole.

06.10.2019 – “Keeles ja kirjas”

VAATA SAADET ETV-s

Teadmised levivad läbi kirjasõna. Tartu Ülikoolis on sündinud suur hulk mõjukat teaduskirjandust. Rahvusülikool on andnud rõhuva enamuse meie viimase saja aasta kirjanikest. Ja Tartu Ülikool on aidanud luua tervet uut keelt – eesti teaduskeelt. Neljas saade uurib ülikooli jälge keeles ja kirjas.

13.10.2019 – “Riigi ehitamise lugu”

VAATA SAADET ETV-s

Eestikeelne Tartu Ülikool sündis koos Eesti Vabariigiga. Kogu iseseisvusaja on rahvusülikool ja tema inimesed riiki ehitanud. Viies saade räägib ülikooli algusaastatest kahe sõja vahel, püsimajäämisest ENSV-s ja uuest algusest taasiseseisvumise järel.

20.10.2019 – “Vaba vaim suletud linnas”

VAATA SAADET ETV-s

Nõukogude ajal laiutas Tartu külje all sõjaväelennuväli ja välismaa jaoks oli Tartu suletud linn. Sellest hoolimata elasid tartlased oma elu ja linnas tegutses ülikool. Kuidas sai suletud linnas elada akadeemiline vaba vaim? Millise pitseri jättis nõukogude kord ülikoolile ja inimestele ülikoolilinnas?

27.10.2019 – “Õppimine ja õpetamine”

VAATA SAADET ETV-s

Rahvusülikool pole üksnes teadusetempel, vaid ka õppimisele ja õpetamisele pühendatud paik. Kuidas toimub kaasaegne õpetamine ja õppimine? Kuidas omandati tarkust möödunud kümnenditel? Millised elemendid on tudeerimisest jäädavalt kadunud? Seitsmes saade kutsub õppetööle.

03.11.2019 – “Tudengielu”

VAATA SAADET ETV-s

Kes on ühe ülikooli kõige tähtsamad inimesed? Loomulikult üliõpilased! Tudengipõlv on ikka ilusaim aeg inimese elus ning seda hoolimata riigikorrast ja majanduslikest oludest. Kaheksas saade võrdleb tänast tudengielu sõjaeelse ja nõukogudeaegse Tartu üliõpilaseluga.

10.11.2019 – “Ülikool kui kultuurimaja”

VAATA SAADET ETV-s

Rahvusülikool on alati olnud väga viljakas paik eripalgelise kultuuri viljelemiseks ja kultuuripärandi kogumiseks. Kuue samba taha mahub kultuuri tudengiteatrist tipptasemel kooride, tantsijate ja väärtuslike kunstivaradeni välja. Üheksas saade astub sisse akadeemilisse kultuurimajja.

17.11.2019 – “Professorid”

VAATA SAADET ETV-s

Iga ülikooli kõige tähtsamad vedurid on professorid. Rahvusülikooli on sajandi vältel vedanud terve hulk põhjatute teadmistega väga värvikaid professoreid.

25.11.2019 – “Teadus ühiskonna teenistuses”

VAATA SAADET ETV-s

Rahvusülikooli üheks kaalukaks ülesandeks on tegeleda keeruliste ühiskondlike probleemide uurimise ja neile teadusel põhinevate lahenduste otsimisega. Üheteistkümnendas saates saame teada, kuidas uurivad meditsiini- ja sotsiaalteadlased noorte uimastitarvitamise ning vaimse tervise probleemide seoseid.

01.12.2019 – “Rahvusvaheline ülikool”

VAATA SAADET ETV-s

Rahvusülikool on terve sajandi olnud eestikeelse hariduse ja teaduse arendajaks. Samas on teadus globaalne nähtus ja Tartu Ülikool on rahvusvaheline teaduskeskus. Saatesarja viimases osas uurime, milline on Tartu Ülikooli koht maailma teaduskaardil ja kuidas sobivad kokku rahvusülikooli ning rahvusvahelise teadusasutuse eesmärgid.