Leho Tedersoo
TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia mükoloogia vanemteadur
Miks valisin selle eseme?
Seenekorv sümboliseerib minu tööd ja peamist hobi – seente salapärast maailma.
Mida tähendab minu jaoks rahvusülikool?
Rahvusülikool on koht, kus annan tudengitele nii eesti- kui ka ingliskeelseid loenguid ja teen rahvusvahelist teadustööd, tundes end samas koduselt eestikeelses ja -meelses õhkkonnas.
« 2 kohta 100 »