Tartu Ülikool 300. Foto: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline arhiiv.

Tartu Ülikool 300. Foto: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv

1632–1710 Academia Dorpatensis, rootsiaegne Tartu Ülikool
* 1632–1665 Academia Gustaviana 
* 1690–1710 Academia Gustavo-Carolina 

30. juunil 1632. aastal allkirjastas Rootsi kuningas Gustav II Adolf Nürnbergi lähedal sõjalaagris Tartu Ülikooli (Academia Dorpatensise) asutamisüriku, kuulutades ühtlasi oma tahet, et uues ülikoolis „peab lokkama igakülgne teadustöö, mis tahes lubatud erialal, nii teoloogias, jurisprudentsis, meditsiinis kui ka vabades kunstides …“.
Esimesed üliõpilased immatrikuleeriti aprillis ja ülikool avati pidulikult 1632. aasta 15. oktoobril (uue kalendri järgi 25. oktoobril). Toomemäelt alanud rongkäigus liiguti endise jesuiitide kolleegiumi ruumidesse Maarja kiriku juures, kus peeti aktus. Mängis orkester ja ülikooli esimene kantsler Johan Skytte pidas humanistlikest ideaalidest kantud kõne, soovides, et ülikool oleks „järeltulevaile põlvedele tarkuse katel, oskuste asupaik, vooruse eluase, kunstide kindlus ja igasuguste teadmiste avalik foorum“. Kuninga nimel andis Skytte ülikoolile üle privileegide kirja, põhiseadused ja reeglid. Tartu Ülikooli esimeseks rektoriks (rector illustris ehk üliõpilasrektor) määras Skytte oma poja Jakobi, kes kuulus sel ajal tudengite ringi. Rektori õlgadele asetati sametmantel, mis sümboliseeris eesootavat töökoormat, ning talle anti üle kaks skeptrit, kassa ja kartseri võtmed.

Ülikooli ootasid ees muutusterohked aastad: see suleti ja avati taas, otsiti püsivamat paika, vahetusid peremehed ja õppekeeled. 1919. aastal sai see ametlikult eestlaste ülikooliks.

1802–1918 Kaiserliche Universität zu Dorpat, keiserlik Tartu Ülikool
* 1893–1918 Imperatorski Jurjevski Universitet 
1919–1940 Eesti Vabariigi Tartu Ülikool
1940–1941, 1944–1989 Tartu Riiklik Ülikool
Alates 1989 Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli juubelid
Tartu Ülikooli sünnipäevi on peetud mitmel moel, kuid eri aegade traditsioonid on kandunud ka tänapäeva. Ajaloolane Lea Leppik on kirjutanud järgmised ülevaated:

Ülikooli juubeli tähistamine 1827. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1852. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1877. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1902. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1932. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1952. aastal
Ülikooli juubeli tähistamine 1982. aastal