29.
september
29. sept. 2019 16.00 — 30. sept. 2019 15.00
Tartu Ülikool
Ülikooli 18, Tartu
Loading Üritused
  • Sündmus on toimunud

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ning TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakonna 13. rahvusvaheline konverents „Kirjandusteooria, kirjandusuurimise ja -kriitika tänapäevane seisund („keskuse“-välistes) rahvuskultuurides“ („Current State of Literary Theory, Research and Criticism in (Non-“Centric”) National Cultures“) on pühendatud meie esimesele kirjandusprofessorile, luuletaja Gustav Suitsule.

Suits kutsuti Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjanduse kateedrit juhatama 1919. aastal. Tegelik töö Tartus algas küll pisut hiljem, kuid nii või teisiti tähistab saja aasta juubelit kunagine professuur, mis sai otseseks eelkäijaks nii eesti kui ka maailmakirjanduse professuurile praeguses Tartu Ülikoolis.

KONVERENTSI KAVA

Foto: Gustav Suitsu 60. sünnipäeva tähistamine 1943. aastal (Allikas ÜAMF 255195-224).
Gustav Suits (vasakult neljas).

Konverentsi toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute tippkeskus), ning see on seotud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT 20-1.

Lisateave

Algus
september 29, 2019-16.00
Lõpp
september 30, 2019-15.00
Korraldaja
Jüri Talvet
E-post
juri.talvet@ut.ee