05.
september
16.00
TÜ muuseumi valge saal
Loading Üritused
  • Sündmus on toimunud

F. Parrot (1767–1852) oli 1802. aastal kinnitatud Tartu keiserliku ülikooli asutamisakti autor ning esimene rektor. Parrot’ ülikooli idee ja eesmärk seisnes talurahva emantsipeerimises ning pärisorjuse kaotamises Balti provintsides. Tänu temale avati ülikooli uksed ka maarahvale. Sellel otsusel oli hindamatu väärtus eesti ja läti rahva hariduspüüdlustele ning hiljem ka omariikluse sünnile.

Viies mahukas peatükis käsitletakse Parrot’ eri eluetappe Euroopas, Liivimaal ja Peterburis ning tema mitmekülgset tegevust ajastu laiemas haridus- ja sotsiaalpoliitilises kontekstis.

Raamatu autor on Epi Tohvri, toimetaja Tõnu Tannberg.

Väljaandja Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lisateave

Kuupäev
september 5, 2019
Kellaaeg
16.00