09.
august
9. aug. 2019 10.00 — 10. aug. 2019 21.30
Paide
Tasuta
Loading Üritused

Arvamusfestivali toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast.

Tänavu augustis seitsmendat korda toimuva Paide arvamusfestivali arutelud suunavad pilgu tulevikku, küsides, kuidas eesootavateks muutusteks ise ja ühiskonnana valmis olla. Festival pöörab tähelepanu teadmistepõhisele lähenemisele ühiskonna jaoks oluliste teemade käsitlemisel, jätkusuutlikule arengule ning ärksale eluhoiakule.

Eesti tuleviku ala (ERR ja Rahvusülikool 100)

9. august

10.00-11.00 Olukorrast riigis (Raadio 2 saade)

12.15-12.30 Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia esindaja sõnavõtt

12.30-14.00 Teaduskeel(ed) – kellele ja milleks?

Milline peaks olema eesti ja võõrkeelte osakaal Eesti teaduses ja kõrghariduses, et tagada eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade ning olla ühtlasi arvestatav osa üleilmsest teadusmõttest? Mida teha selleks, et akadeemilisi töötajaid valides tunnustataks rohkem eestikeelseid teadustöid, õpikuid ja terminitööd?

Osalejad: Birute Klaas-Lang, Peep Nemvalts, Helle Metslang, Jakob Kübarsepp, Gerhard Lock

Moderaator: Toomas Kiho

15.00-16.30 Inimvõimete piirid

Inimene kasutab väidetavalt vaid vähest osa oma ajupotentsiaalist ning ka füüsilistest võimetest. Kui kaugele on võimalik areneda tippspordis treeningute – aga dopinguga? Kas eksoskeletonid teevad meist kõigist superinimesed? Kui palju ja kiiresti me suudame õppida – aga kus kulgeb läbipõlemise piir?

Osalejad: Kai Saks, Margus Pedaste, Eero Vasar, Jarek Mäestu

Moderaator: Anna Pihl

17.30-19.00 Emotsionaalselt ülesköetud mehed ja traditsioonilised väärtused

Kust on pärit Eesti väärtus- ja komberuumi olulisemad elemendid? Kas me oleme rohkem Lääs või Ida, milline on ristiusu roll? Millega seletada range konservatiivsuse ja äärmuskristluse, seksismi jms levikut 21. sajandil ning kuhu see tulevikus viib? Kui palju erinevad väärtused Eesti eri osades ning rahvuste lõikes?

Osalejad: Aune Valk, Margit Sutrop, Triin Käpp, Triin Vihalemm

Moderaator: Rain Kooli

19.15-20.00 Kliimadialoog presidendiga: tulevik on noorte tänaste täiskasvanute kätes

Kliima muutub. Kõige valusamalt saavad tulevikus selle tagajärgi tundma tänased lapsed ja noored. Teadlaste hinnangul on veel võimalik ekstreemsemaid tagajärgi vältida, kui riigid oma seniseid ambitsioone oluliselt tõstaksid. Millised on Eesti noorte ootused presidendile, poliitikutele, emadele ja isadele – täiskasvanutele? Kust otsida lahendusi ja lootust?

Osalejad: Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid; 3-4 noort

10. august

10.00-11.00 Euroopa Liit 2024

Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimised saatsid sõnumi rahulolematust ja killustunud Euroopast. Paralleelselt kõlavad hääled, mis kritiseerivad senist ranget eelarvepoliitikat, nõuavad rohkem solidaarsust ja sotsiaalsemat liitu. Samas tõstavad pead suveräänsust ihkavad jõud, kes lubavad võidelda liidu taandamise eest pelgalt ühisturuks. Millise Euroopa soovivad aastal 2024 üle anda Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikud?

Osalejad: Eesti Euroopa Parlamendi saadikud

Moderaator: Johannes Tralla

11.05-12.00 Rahva teenrid (Vikerraadio saade)

12.30-14.00 Patsient: eesti keel. Diagnoos: ? Prognoos: ?

Prognoosime ilustamata ja soovmõtlemiseta eesti keele tulevikuväljavaateid muu hulgas lähtudes keelte kujunemise ja „elukaare” seaduspäradest, võrdluses teiste sama suure kõnelejate hulgaga keeltega, arvestades globaalsete trendide, keelepoliitikatega jms. Kas aga tehisintellekt on eesti keele jaoks oht või võimalus?

Osalejad: Toomas Kiho, Tiina Laansalu

Moderaator: Rain Kooli

15.00-16.30 Kasvu piirid

Mis tahes tulevikustsenaariumite loomisel tuleb arvestada ressursside piiratusega. Kui suureks saab Eesti kasvada nii majanduse, tarbimise, keskkonna taluvuse kui ka rahvaarvu poolest? Kas lõputu kasvu alternatiiv võiks olla hoopis kontrollitud kahanemine?

Osalejad: Kadri Ukrainski, Aveliina Helm, Tiit Tammaru, Kristjan Vassil

Moderaator: Urmas Vaino

17.30-19.00 Võtame tõe tagasi

Üha rohkem inimesi usaldab oma sõpru, mõttekaaslasi, sotsiaalmeediat, meediat ja kõikvõimalikke šarlatane enam kui teadust ja teadlasi. Miks see nii on? Milliste võtetega on võimalik inimeste käitumist muuta? Kuidas teadlaste sõna jälle maksma panna?

Moderaator: Anna Pihl, Toivo Maimets

Osalejad: Irja Lutsar, Riin Tamm, Peeter Saari, Marju Himma

20.00-21.30 Parlamendierakondade esimeeste debatt

Moderaatorid: Marleen Pedjasaar ja ERR-i saatejuht

Lisateave

Algus
9. august-10.00
Lõpp
10. august-21.30
Osalemine
Tasuta
Koduleht
https://www.arvamusfestival.ee/