09.
august
9. aug. 2019 10.00 — 10. aug. 2019 21.30
Paide
Tasuta
Loading Üritused
  • Sündmus on toimunud

Tänavu on arvamusfestivali ühele lavale koondunud kolm osalist: Tartu Ülikool – Eesti rahvusülikool 100, Eesti Rahvusringhääling ja „Eesti Vabariik 100“ meeskond.

Tänavu augustis seitsmendat korda toimuva Paide arvamusfestivali arutelud suunavad pilgu tulevikku, küsides, kuidas eesootavateks muutusteks ise ja ühiskonnana valmis olla. Festival pöörab tähelepanu teadmistepõhisele lähenemisele ühiskonna jaoks oluliste teemade käsitlemisel, jätkusuutlikule arengule ning ärksale eluhoiakule.

Eesti tuleviku ala

9. august

11.05–12.00 Raadio 2 saade „Olukorrast riigis“
Saatejuht Andrus Karnau

12.15–12.30 Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia esindaja sõnavõtt

12.30–14.00 Teaduskeel(ed) – kellele ja milleks?
Milline peaks olema eesti keele ja võõrkeelte osakaal Eesti teaduses ja kõrghariduses, et tagada eesti rahva, keele ja kultuuri kestmine ning olla ühtlasi arvestatav osa üleilmsest teadusmõttest? Mida teha selleks, et akadeemilisi töötajaid valides tunnustataks rohkem eestikeelseid teadustöid, õpikuid ja terminitööd?

Osalevad Birute Klaas-Lang, Jakob Kübarsepp, Gerhard Lock, Helle Metslang ja Peep Nemvalts
Arutelujuht Toomas Kiho

15.00–16.30 Inimvõimete piirid
Inimene kasutab väidetavalt ainult vähest osa oma ajupotentsiaalist ja ka füüsilistest võimetest. Kui kaugele on võimalik areneda tippspordis treeningutega? Aga dopinguga? Kas eksoskeleton teeb meist kõigist superinimese? Kui palju ja kiiresti me suudame õppida ning kus kulgeb läbipõlemise piir?

Osalevad Jarek Mäestu, Margus Pedaste, Kai Saks ja Eero Vasar
Arutelujuht Anna Pihl

17.30–19.00 Emotsionaalselt ülesköetud mehed ja traditsioonilised väärtused
Kust on pärit Eesti väärtus- ja komberuumi olulisimad elemendid? Kas me oleme rohkem lääs või ida, milline on ristiusu roll? Millega seletada range konservatiivsuse ja äärmuskristluse, seksismi jms levikut 21. sajandil ning kuhu see tulevikus viib? Kui palju erinevad väärtused Eesti eri osades ja rahvuste puhul?

Osalevad Triin Käpp, Margit Sutrop, Aune Valk ja Triin Vihalemm
Arutelujuht Rain Kooli

19.15–20.00 Kliimadialoog presidendiga. Tulevik on tänaste täiskasvanute kätes
Kliima muutub ning kõige valusamalt kogevad seda tulevikus praegused lapsed ja noored. Teadlaste hinnangul on äärmuslikke tagajärgi veel võimalik vältida, kui riigid oleksid selles valdkonnas märksa ambitsioonikamad. Millised on Eesti noorte ootused presidendile ja poliitikutele, emadele ja isadele – täiskasvanutele? Kust otsida lahendusi ja lootust?

Osalevad president Kersti Kaljulaid, Kertu Birgit Anton (16 a), Henri Holtsmeier (25 a, Fridays For Future eestvedaja Tartus), Leele Jürjen (12 a), Kristin Siil (16 a, Fridays For Future eestvedaja Eestis) ja Marta Johanna Tammiste (9 a)
Arutelujuht Marju Himma

10. august

10.00–11.00 Euroopa Liit 2024
Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimised saatsid sõnumi rahulolematust ja killustunud Euroopast. Samal ajal kõlavad hääled, mis kritiseerivad senist ranget eelarvepoliitikat, nõuavad rohkem solidaarsust ja sotsiaalsemat euroliitu. Teisalt tõstavad pead suveräänsust ihkavad jõud, kes lubavad võidelda euroliidu taandamise eest pelgalt ühisturuks. Millise Euroopa soovivad anda aastal 2024 järeltulijatele üle Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed?

Osalevad Euroopa Parlamendi Eesti liikmed
Arutelujuht Johannes Tralla

11.05–12.00 Vikerraadio saade „Rahva teenrid“
Saatejuht Mirko Ojakivi

12.30–14.00 Patsient: eesti keel. Diagnoos: …? Prognoos: …?
Prognoosime ilustamata ja soovmõtlemiseta eesti keele tulevikuväljavaateid, lähtudes muu hulgas keelte kujunemise ja elukaare seaduspärast. Võrdleme eesti keelt teiste sama suure kõnelejate hulgaga keeltega, arvestades üleilmseid trende, keelepoliitikat jm. Kas tehisintellekt on eesti keele jaoks oht või võimalus?

Osalevad Toomas Kiho, Tiina Laansalu ja Kadri Vider
Arutelujuht Indrek Treufeldt

15.00–16.30 Kasvu piirid
Mis tahes tulevikustsenaariume luues tuleb arvestada ressursside piiratusega. Kui suureks saab Eesti kasvada nii majanduse, tarbimise, keskkonna taluvuse kui ka rahvaarvu poolest? Kas lõputu kasvu alternatiiv võiks olla hoopis kontrollitud kahanemine?

Osalevad Aveliina Helm, Tiit Tammaru, Kadri Ukrainski ja Kristjan Vassil
Arutelujuht Urmas Vaino

17.30–19.00 Võtame tõe tagasi
Üha rohkem inimesi usaldab oma sõpru, mõttekaaslasi, sotsiaalmeediat, meediat ja paraku ka kõikvõimalikke šarlatane rohkem kui teadust ja teadlasi. Miks see nii on? Milliste võtetega on võimalik inimeste käitumist muuta? Kuidas panna teadlaste sõna jälle maksma?

Osalevad Marju Himma, Irja Lutsar, Peeter Saari ja Riin Tamm
Arutelujuhid Toivo Maimets ja Anna Pihl

20.00–21.30 Parlamendierakondade esimeeste debatt

Osalevad parlamendierakondade esimehed
Arutelujuhid Rain Kooli ja Marleen Pedjasaar

Lisateave

Algus
august 9, 2019-10.00
Lõpp
august 10, 2019-21.30
Osalemine
Tasuta
Koduleht
https://www.arvamusfestival.ee/