17.
mai
10.00 — 12.30
Tartu Ülikooli aula
Ülikooli 18, Tartu
Loading Üritused
  • Sündmus on toimunud

Tipptasemel teadusele ja teaduspõhisele kõrgharidusele keskendumine ning seda soodustav riiklik haridus- ja teaduspoliitika on tõstnud Tartu Ülikooli uue Euroopa parima ülikooli kohale. Uute teadmiste loomine ja levitamine õppetöös ning rakendamine väljaspool ülikooli on ühtlasi üks Eesti riigi säilimise ja arengu põhitagatisi.

Tartu Ülikool kutsub 17. mail arengukonverentsile haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna praegusi ja tulevasi otsustajaid, ülikooli partnereid, töötajaid ja üliõpilasi ning kõiki teisi ülikooli heast käekäigust huvitatud inimesi. Arutleme üheskoos ülikooli pikaajalist arengut suunavate valikute üle ning otsime indu uute sihtide seadmiseks ja ühiselt nende poole liikumiseks.

Otsime vastuseid järgmistele küsimustele.

  • Milline on ülikoolide roll tänapäeva maailmas?
  • Kuidas leida Tartu Ülikoolis, aga ka ühiskonnas laiemalt tasakaal rahvuskeele ja kultuuri säilitamise ja arendamise ning üleilmastumise ja avatuse vahel?
  • Kuidas saab Tartu Ülikool aidata kaasa Eesti majanduse kiiremale arengule?

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, tagatakse ka eesti-inglise sünkroontõlge.

Arengukonverents on osa Tartu Ülikooli uue arengukava koostamise protsessist ja kuulub rahvusülikooli 100. aasta ürituste hulka.

Info ja registreerumine

Lisateave

Kuupäev
mai 17, 2019
Kellaaeg
10.00-12.30
Korraldaja
Katrin Pajuste-Kuul
Telefon
5567 1617
E-post
katrin.pajuste-kuul@ut.ee