Petri-Jaan Lahtvee
loodus- ja täppisteaduste valdkonna sünteetilise bioloogia vanemteadur
Miks valisin selle eseme?
„Juba aastatuhandeid on inimkond kasutanud mikroorganisme endale huvipakkuvate kemikaalide tootmisel, katseklaas on üks lihtsamaid vahendeid selliste protsesside uurimisel.“
Mida tähendab minu jaoks rahvusülikool?
Rahvusülikool on sümbol, mis tuletab meelde meie sajanditepikkust kustumatut huvi uue ja tundmatu ees.
« 1 kohta 100 »